Ventilatiesysteem C

Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer

Voordelen systeem C

  • Lagere investeringskosten dan systeem D: als je een beperkt budget hebt voor de plaatsing van een ventilatiesysteem, dan is systeem C wellicht de beste keuze. In vergelijking met ventilatiesysteem D, waarbij zowel de luchtaanvoer als -afvoer mechanisch gebeuren, is systeem C namelijk een pak goedkoper.
  • Lager verbruik van het systeem: aangezien ventilatiesysteem D twee ventilatoren nodig heeft (mechanische luchtaanvoer en -afvoer), zal het verbruik van dit systeem hoger liggen dan dat van ventilatiesysteem C, dat maar één ventilator heeft (voor de luchtafvoer). Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de stookkosten bij ventilatiesysteem C hoger zullen komen te liggen omdat de lucht onverwarmd de woning binnenkomt. Bij de nadelen van dit systeem vind je meer info hierover.

Wat zijn de nadelen?

  • Geluid en tocht: bij winderig weer kan bij ventilatiesysteem C een tochtgevoel ontstaan omdat de buitenlucht rechtstreeks via roosters de woning binnenkomt. Deze rechtstreekse aanvoer van buitenlucht betekent ook dat geluiden van buitenaf al snel storend kunnen zijn.
  • Luchtkwaliteit: aangezien het om een natuurlijke luchtaanvoer gaat, wordt de lucht niet gefilterd bij ventilatiesysteem C. Dit betekent dat stof, vervuiling, pollen,… makkelijk in de woning kunnen terechtkomen. Door te kiezen voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem C, ook gekend als systeem C+, wordt de luchtkwaliteit wel beter geregeld. Dit systeem krijgt bij woningen dan ook vaak de voorkeur op het klassieke systeem C. De gewone ventilatiesystemen C zijn eerder geschikt voor magazijnen.
  • Temperatuur van de binnenkomende lucht: de koude buitenlucht komt onverwarmd de woning binnen bij ventilatiesysteem C, dus zal je meer moeten verwarmen. Bij warm weer komt de warme buitenlucht dus ook makkelijk binnen in de woning.

Wanneer je de woning reeds grondig gerenoveerd hebt is het niet altijd mogelijk om de vuile lucht op een natuurlijke manier af te voeren. In deze situatie kan je een ventilatiesysteem met een mechanische luchtafvoer plaatsen. Hierbij wordt de vochtige en vervuilde lucht aangezogen via luchtkanalen in vochtige kamers zoals de keuken en badkamer. Bij het klassieke C-systeem zal de luchtaanzuiging continu gebeuren. Het C+ systeem is zelfregelend en ververst de lucht enkel indien nodig.